Konfidencialitātes politika

Lasītākais

Portāla administrācija apņemas informāciju par lietotājiem glabāt  saskaņā ar Latvijas Republikas (LR) likumdošanu un nenodot to trešajām personām, izņemot gadījumos, kas paredzēti LR likumdošanā. Informācija par lietotājiem tiek apstrādāta, ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos privāto datu  apstrādes principus.

Reģistrējoties portālā, lietotājs piekrīt datu apstrādei, kuri ir norādīti viņa lietotāja profilā.

Ņemot vērā, ka informācija par lietotājiem tiek saņemta, izmantojot internetu, portāla administrācija par tās drošību var atbildēt tikai savas kompetences ietvaros.

Katrs reģistrētais portāla lietotājs piekrīt, ka kontaktinformācija, kas norādīta profilā, ir publiski pieejama citiem portāla lietotājiem, un tas, kā šos datus izmanto citi lietotāji, nav atkarīgs no porāla administrācijas. Lietotājam ir iespēja daļēji noslēpt kontaktinformāciju no citiem lietotājiem, izmantojot sadaļu "Personīgie uzstādījumi".