Lietošanas noteikumi

Lasītākais

Portāla lietošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir obligāti katram tā lietotājam - gan visiem reģistrētajiem, gan arī nereģistrētajiem lietotājiem. Lietotāja pienākums ir iepazīties ar Noteikumiem, pirms uzsākt portāla lietošanu. Portāla administrācijai ir tiesības jebkurā brīdī, pēc saviem ieskatiem, izmainīt pašreizējos portāla lietošanas noteikumus, un visas izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās tiek publicētas.

Uzsākot portāla lietošanu, lietotājs piekrīt Noteikumiem, kā arī tam, ka tie var tikt mainīti.

Jebkura komercdarbība portāla resursos ir atļauta tikai ar portāla administrācijas atļauju.

Administrācijai ir tiesības pēc saviem ieskatiem, arī bez iepriekšējas brīdināšanas, ierobežot jebkura pakalpojuma sniegšanu lietotājam. Katrs portāla lietotājs uzņemas pilnu atbildību par jebkuru informāciju, kuru viņš ievieto portālā.

Portālā aizliegts ievietot:
- saturu, kas aizskar citas personas godu un cieņu, aicina uz vardarbību, rasu naidu vai veikt citas prettiesiskas darbības, vai arī var aizvainot citu cilvēku jūtas;
- saturu, kas ietver datorvīrusu vai arī saiti uz to, kā arī var kaitēt datora vai citu sakaru ierīču darbam un drošībai;
- cita veida saturu, kas var ietekmēt portāla normālu darbu un drošību;
- saturu, ar kuru var tikt aizskartas vai pārkāptas trešo personu autortiesības uz intelektuālo īpašumu (autortiesības u.tml.);
- saturu, kas var tikt kvalificēts kā surogātpasta izsūtīšana vai nesaskaņota reklāma;
- saturu, kas ietver pornogrāfiju;
- jebkuru citu saturu, kas var būt pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Konstatējot šāda veida saturu ievietošanu, portāla administrācijai ir tiesības to nekavējoties izdzēst, kā arī izdzēst šo informāciju ievietojušā lietotāja profilu vai arī bloķēt piekļuvi portālam.

Administrācijai ir tiesības informēt portāla lietotājus par dažāda veida izmaiņām, kas saistītas ar portāla darbību, ievietojot informāciju portālā vai arī izsūtot to pa e-pastu.

Visa portāla darbība, tai skaitā arī tajā pieejamie pakalpojumi, tiek piedāvāti tādi, kādi tie ir, bez papildu garantijām.

Datu apstrādes apjoms

Uzņēmums „Media Nams Vesti” apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami  uzņēmuma „Media Nams Vesti” komercdarbības veikšanai. Uzņēmums „Media Nams Vesti” arī apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

Uzņēmums „Media Nams Vesti” apstrādās personas datus tā, lai nodrošinātu to konfidencialitāti, un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi.  Uzņēmums „Media Nams Vesti” uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai uzņēmuma „Media Nams Vesti” pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams uzņēmuma „Media Nams Vesti” un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei, un gadījumā, ja Internetveikals tiek nodots cita uzņēmuma rīcībā, vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

 

informācija par preces atgriešanas nosacījumiem.

Pircēja tiesības atgriezt preci vismaz 14 dienu laikā;

Pircējam 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas ir tiesības izmantot savas atteikumu tiesības, sūtot savu iesniegumu par atteikšanos no preces uz uzņēmumu "Media Nams Vesti" pa e-pastu: info@vesti.lv Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa uzņēmuma “Media nams Vesti” tālruni +371 67088676.