Eirobarometrs: Vairums ES kandidātvalstu iedzīvotāju ir pārliecināti, ka viņu valsts iegūtu no iestāšanās ES

Lasītākais
AFP / LETA

Lielākā daļa no piecu Eiropas Savienības (ES) kandidātvalstu aptaujātajiem iedzīvotājiem uzskata, ka viņu valsts iegūtu, ja iestātos ES, liecina novembrī veiktās Eirobarometra aptaujas dati.

88. Eirobarometra aptauja norisinājās no 5.novembra līdz 19.novembrim kopumā 34 valstīs, kuru vidū ietilpst visas 28 ES dalībvalstis, kā arī Maķedonija, Turcija, Melnkalne, Serbija, Albānija un starptautiski neatzītā Ziemeļkipras Turku Republika.

95% aptaujāto Albānijas iedzīvotāju uzskata, ka, ja viņu valstij iestāšanās ES būtu ieguvums. Tāpat uzskata 70% Maķedonijas, 62% Melnkalnes, 57% Serbijas un 58% Turcijas iedzīvotāju. Lielākais iedzīvotāju skaits, kas uzskata, ka viņu valsts no dalības ES neko neiegūtu, ir Turcijā, kur tā domā 36% respondentu. Tikmēr vislielākais neizlēmušo skaits ir Serbijā - 12%.

Atbildot uz jautājumu, vai respondenta valsts dalība ES būtu laba vai slikta lieta, 88% no Albānijā aptaujātajiem atzina, ka tā būtu laba lieta. Arī Maķedonijā vairāk nekā puse jeb 59% aptaujāto domā līdzīgi, Turcijā tā domā 47%, bet bet Melnkalnē un Serbijā tā domā mazāk nekā puse jeb 43% aptaujāto. Skeptiskākie ir Serbijas iedzīvotāji - 27% norādījuši, ka Serbijas dalība ES nebūtu laba lieta, bet visvairāk šaubījušies Melnkalnes iedzīvotāji, proti, 33% atbildējuši, ka valsts dalība ES būtu ne laba, ne slikta lieta.

Aptaujā arī secināts, ka 88% aptaujāto Albānijā ir par tālāku ES paplašināšanos, pievienojot ES jaunas dalībvalstis. Par tālāku paplašināšanos ir arī 79% Maķedonijas, 66% Melnkalnes, 54% Serbijas un 47% Turcijas iedzīvotāju. Vislielākā aptaujāto iedzīvotāju daļa, kas nevēlas paplašināties, ir Turcijā - 41%.

Respondentiem tika uzdots arī jautājums, vai tie iedzīvotāji viņu valstī ir pietiekami informēti par ar ES saistītiem jautājumiem. 73% Albānijas, 66% Serbijas, 59% Melnkalnes, 54% Maķedonijas un 43% Turcijas aptaujāto iedzīvotāju atbildēja, ka iedzīvotāji viņu valstī nav labi informēti par jautājumiem, kas saistīti ar ES. Tikai Turcijā vairāk nekā puse aptaujāto jeb 54% uzskatīja pretēji.

Savukārt atbildot uz jautājumu, cik ļoti respondents jūtas piesaistīts Eiropai, 61% Maķedonijas iedzīvotāju atbildēja, ka jūtas piesaistīti Eiropai, tikmēr vismazāk piesaistīti Eiropai jūtas Turcijas iedzīvotāji - 81% atbildēja, ka nejūtas piesaistīti Eiropai.

Arī atbildot uz jautājumu, cik ļoti piesaistīts respondents jūtas ES, lielākā daļa Turcijā aptaujāto jeb 78% atbildēja, ka nejūtas piesaistīti ES. Vairāk nekā puse aptaujāto, kas jūtas piesaistīti ES, ir tikai Albānijā, kur 51% atbildēja apstiprinoši. Maķedonijā tā domā tieši puse jeb 50% respondentu, bet Melnkalnē 39%.