Laba ziņa nodokļu parādniekiem - dzēsīs uzkrātās nokavējuma un soda naudas

morguefile.com

Tiks dzēstas uzkrātās nokavējuma un soda naudas par nodokļu parādiem, paredz šodien valdībā atbalstītais likums "Par atbalstu nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai", kas izstrādāts nodokļu reformas ietvarā.

Finanšu ministrija skaidroja, ka likumprojekts sniegs atbalstu nodokļu maksātājiem, kā arī palīdzēs kompensēt valsts budžeta ieņēmumu samazināšanos, ieviešot plānotās nodokļu izmaiņas. Ar likumprojektu tiek risināti tādi jautājumi kā ēnu ekonomikas mazināšana un nodokļu nomaksas veicināšana.

Likumprojekts paredz ieviest atbalstu nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai uz diviem gadiem, nosakot, ka nodokļu maksātājam, samaksājot nodokļa pamatparādu, 21 dienas laikā pēc pilnas nodokļa pamatparāda summas nomaksas tiek dzēsta ar nodokļu parādu saistītā nokavējuma nauda un soda nauda, ja tāda ir aprēķināta.

Atbalsts nodokļu maksātājam ir paredzēts uz visiem nodokļu veidiem, kas ieskaitāmi valsts budžetā un ko administrē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Likumprojektā ietvertais regulējums atbalstu paredz kā vienu reizi veicamu pasākumu. Uz atbalstu var pieteikties nodokļu maksātāji - gan fiziskās personas, gan juridiskās personas. Fiziska persona var pieteikties, ja tai ir nodokļa pamatparāds pēc stāvokļa uz iesnieguma par pieteikšanos atbalstam iesniegšanas dienu, savukārt juridiska persona var pieteikties atbalstam, nepārsniedzot pamatparāda apmēru, kāds bija izveidojies pēc stāvokļa uz 2017.gada 1.jūniju, un tas joprojām nav samaksāts līdz iesnieguma par pieteikšanos atbalstam iesniegšanas dienai.

Minimālais atbalsta pamatparāda mēneša maksājums fiziskām personām ir vismaz 15 eiro, bet juridiskām - vismaz 100 eiro.

Plānots, ka likums stāsies spēkā līdz šā gada 1.oktobrim un nodokļu maksātājam būs tiesības trīs mēnešu laikā, proti, līdz 2017.gada 31.decembrim, pieteikties atbalsta nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai saņemšanai.

Atbalsta pamatparāda samaksas termiņš varēs tikt pagarināts līdz 24 mēnešiem, tādējādi jāņem vērā, ka tas beigsies ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim.