Līdz šim lielākajā zinātnes projektā Latvijā plāno attīstīt materiālzinātnes

morguefile.com

Ieguldot 31 miljonu eiro, šodien sākts līdz šim vērienīgākais projekts zinātnes jomā Latvijā, ar kura palīdzību iecerēts kāpināt Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta materiālziņātņu ekselences centra jaudu un iespējas plāno kārtiņu un pārklājumu tehnoloģiju, funkcionālo materiālu, nanotehnoloģiju, nanokompozītu un keramikas, kā arī jaunu materiālu radīšanā, modelējot tos atomu līmenī.

Institūta pētnieki sadarbībā ar kolēģiem no Zviedrijas vairāk nekā 160 dažādu Eiropas mēroga zinātnes projektu konkurencē izcīnīja iespēju īstenot globāla mēroga zinātnes projektu ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska (V) ieskatā projekta "CAMART2" atklājumu potenciāls ir vērsts gan dziļāka kosmosa izpētei, gan līdz materiāliem un tehnoloģijām, ko ikviens lieto vai saskaras ikdienā.

Projektā sadarbībā ar Latvijas Universitāti tiks pilnveidotas arī izglītības programmas augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanai nanomateriālu, fotonikas un augsto tehnoloģiju jomā. Ekselences centrā tiks radīta piemērota vide, lai pētnieku, studentu un uzņēmēju kopdarbībā radītu augstas pievienotās vērtības produktus un dibinātu jaunus uzņēmumus.

Projekts "Moderno materiālu pētījumu un tehnoloģiju pārneses centrs (CAMART)" tapis Eiropas Komisijas pētniecības un inovācijas pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" un tiks īstenots sadarbībā ar Zviedrijas partneriem "KTH Royal Institute of Technology" un "Acreo Swedish ICT", kas ir pasaules līmeņa eksperti inovācijā un tehnoloģiju pārneses jomā. LU CFI ir vienīgais zinātniskais institūts Baltijas jūras reģiona valstīs, kurš ieguvis Eiropas Komisijas (EK) atbalstu "Horizon2020" programmā.

Ekselences centra mērķis ir stiprināt LU CFI un vienlaikus Latvijas Valsts pozīciju starptautiskajā jomā un Eiropas zinātniskajā telpā, tam kļūstot par Eiropas līmeņa reģionālo centru materiālzinātnes un tehnoloģiju pārneses jomā. Šis projekts ir ar augstu stratēģisko nozīmi pētniecības, industrijas un ekonomikas attīstībai Latvijā, kā arī visā Baltijas jūras reģionā. LU CFI Ekselences centrā tiks realizēta atvērtās pieejas laboratoriju attīstība, kam ir neatsverama nozīme pētījumu un inovācijas komercializācijas līmeņa paaugstināšanai Latvijā. Šīs laboratorijas varēs izmantot Baltijas jūras reģiona publiski finansētās akadēmiskās, pētniecības institūcijas kā arī uz inovāciju orientētie uzņēmumi.

EK piešķirtais finansējuma apjoms LU CFI Ekselences centra attīstībai ir 15 miljoni eiro. Šis finansējums paredzēts, lai segtu visas ar Centra institucionālo pilnveidošanu saistītās izmaksas septiņu gadu garumā, tai skaitā paredzamās zinātniskās kapacitātes divkārtējo pieaugumu. Papildu šai summai centra zinātniskās infrastruktūras pilnveidošanā paredzēts ieguldīt vairāk nekā 16 miljonus eiro no EK struktūrfondiem, ko administrē IZM un Ekonomikas ministrija.