LPS piekrīt parakstīt vienošanās un domstarpību protokolu ar valdību, vienošanos nepanākot tikai jautājumā par internātskolām

Ieva Čīka / LETA

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) šodien domes sēdē piekrita parakstīt vienošanās un domstarpību protokolu ar Ministru kabinetu (MK), vienošanos nespējot panākt tikai jautājumā par valsts budžeta finansējumu internātskolām.

LPS vēlējās panākt, ka internātskolām nepieciešamo finansējumu turpina segt no valsts budžeta līdz Izglītības un zinātnes ministrija būs izstrādājusi atbilstošu internātskolu finansēšanas modeli. Savukārt valdības nostāja ir, ka no valsts budžeta tiks nodrošināta pedagogu darba samaksa un 1.-4.klašu skolēnu ēdināšana, bet izglītojamo uzturēšanos citu pašvaldību internātskolās pašvaldības segs savstarpēji. Vienoties par abām pusēm apmierinošu scenāriju neizdevās.

Pirms sēdes nesaskaņas LPS un valdības viedokļos bija trīs jautājumos. Saistībā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā. LPS vēlējās šos maksājumus kompensēt no valsts budžeta. Puses vienojās, ka tiks veidota darba komisija, kura līdz nākamā gada 31.martam izvērtēs atvieglojumu atmaksas kārtību.

Savukārt saistībā ar jautājumu par pamatizglītības apguves uzsākšanu bērniem no sešu gadu vecuma LPS piedāvāja vienošanos, ka viss nepieciešamais normatīvais regulējums sistēmas ieviešanai tiek pieņemts vismaz gadu pirms stājas spēkā izmaiņas Vispārējās izglītības likumā. Valdības pārstāvji uzsvēra, ka diskusijas ar pašvaldībām jānodrošina jau likumprojekta izskatīšanas gaitā. Puses vienojās palikt pie LPS piedāvātā risinājuma, taču tās pašvaldības, kuras būs gatavas apmācību no sešu gadu vecuma uzsākt ātrāk, varēs to darīt.

Neskatoties uz domstarpībām internātskolu jautājumā, LPS piekrita parakstīt vienošanās un domstarpību protokolu ar MK. Sēdē klātesošie pauda gandarījumu par to, ka lielākajā daļā jautājumu ir izdevies rast kopsaucēju.

LPS pārstāvji norādīja, ka šis ir savā ziņā vēsturisks protokols, jo vienošanās neesot panākta tikai vienā jautājumā.

Domstarpību un vienošanās protokola svinīgā parakstīšana notiks jau rīt, 5.oktobrī.