Ministrija: FDP kritizētais lēmums pārdalīt 19 miljonus eiro sabiedriskā transporta izdevumu kompensēšanai atbilsts fiskālās disciplīnas prasībām

Lasītākais
Ieva Čīka / LETA

Fiskālās disciplīnas padomes (FDP) kritizētais valdības lēmums pārdalīt 19 miljonus eiro sabiedriskā transporta izdevumu kompensēšanai atbilsts fiskālās disciplīnas prasībām, aģentūrai LETA uzsvēra Finanšu ministrijā (FM).

Šo otrdien, 5.septembrī, Ministru kabineta sēdē tika izskatīts darba kārtības punkts, kurš paredz ietaupīto līdzekļu pārdali no budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" uz Satiksmes ministrijas budžeta programmas "Sabiedriskais transports" apakšprogrammām. Kopumā tika pārdalīti 19,046 miljoni eiro. FDP ieskatā, šāda rīcība rada neatbilstību ar Fiskālās disciplīnas likumu.

Savukārt FM pārstāvis Aleksis Jarockis skaidroja, ka ministrija ir atbildīgi un pārdomāti sekojusi līdzi šā gada valsts budžeta izpildei, lai cita starpā iespēju robežās meklētu risinājumus, kā nodrošināt finansējumu nodokļu maksātājiem nepieciešamo publisko pakalpojumu sniegšanai. Jo īpaši svarīgs šis jautājums ir nozarēs, kurās ir nepietiekami finanšu resursi un tādējādi uzkrājas finansiālās saistības par iepriekšējiem periodiem vai arī kurās tiek sniegti stratēģiski visaugstākās prioritātes publiskie pakalpojumi."Valsts budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību un atbildību budžeta procesā nosaka Likums par budžetu un finanšu vadību. Savukārt Fiskālās disciplīnas likums nosaka fiskālās politikas principus un nosacījumus. FM un Ministru kabinets budžeta vadības procesā stingri ievēro iepriekš minēto likumu nosacījumus," uzsvēra FM pārstāvis.Likums par budžetu un finanšu vadību norāda, ka budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm. Tādējādi primārais priekšnosacījums valsts finanšu resursu izlietojumam ir valstī realizētā nozaru politika jeb sabiedrības vajadzības pēc noteiktiem publiskajiem pakalpojumiem un valsts pienākums tos nodrošināt. Savukārt budžeta struktūrai un finansiālo metožu vadības instrumentiem ir sekundāra jeb mazāka nozīme."Neapšaubāmi, ka transporta sektors ir tā nozare, kurā valsts piešķirtais finansējums nav pietiekams, lai segtu nozares izdevumus. Izvērtējot izveidojušos situāciju, FM meklēja risinājumu, kā atrisināt ilgstoši pastāvošās problēmas publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas izdevumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai, lai daļēji segtu izveidojušos parādus un mazinātu negatīvo fiskālo ietekmi uz 2018.gada un turpmāko gadu budžetiem," stāstīja Jarockis.Apzinoties iepriekš minētās nozares politikas vajadzības, FM ieskatā izvēlētie finanšu resursi - iemaksas Eiropas Savienības budžetā - ir vispiemērotākie. "Apskatot plānotā finansējuma un faktisko izdevumu attiecību, redzams, ka no valsts budžeta politikas viedokļa šajā programmā pieejamie resursi būtu efektīvāk novirzāmi tām valsts realizētajām politikām, kur šobrīd pastāv akūts finansējuma deficīts," skaidroja ministrijas pārstāvis.Ņemot vērā visu iepriekš minēto, FM uzskata, ka Ministru kabineta pieņemtais lēmums ir atbilstošs Latvijas normatīvo aktu prasībām gan fiskālās disciplīnas, gan budžeta vadības jomās. Turklāt tās ir pilnībā atbalstāmas no valsts politikas realizācijas viedokļa.