Nākamgad HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanai nepieciešami gandrīz 17 miljoni eiro

morguefile.com

Nākamgad HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanai nepieciešami 16 932 512 eiro, tostarp veselības nozarei 16 709 529 eiro un tieslietu nozarei 222 983 eiro.

Par to liecina šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Veselības ministrijas (VM) plāna projekts "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam".

Lai realizētu pasākumus HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības mazināšanai, tostarp papildus profilaktiskos, ārstnieciskos, atbalsta un izvērtēšanas pasākumus, plāna realizācijai kopumā no 2018.gada līdz 2020.gadam nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums 74 732 393 eiro apmērā, tostarp veselības nozarei 74 367 750 eiro un tieslietu nozarei 364 643 eiro.

Plānā teikts, ka sabiedrības izglītošanai papildu finansējums nepieciešams 919 997 eiro, un no tā 839 997 eiro paredzēts ieguldīt no Eiropas sociālā fonda. Pa šo finansējumu paredzēts organizēt regulārus izglītojošus pasākumus pusaudžiem un jauniešiem par HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta profilakses jautājumiem, rīkot sabiedrības informēšanas kampaņu par invazīvu skaistumkopšanas un ārstniecības pakalpojumu drošību un izstrādāt informatīvus materiālus mērķa grupām - inficētās grūtnieces, ieslodzītie, prostitūcijā iesaistītās personas, injicējamo narkotiku lietotāji, kā arī vīrieši, kuriem ir dzimumsakari ar citiem vīriešiem.

Diagnostikas, ārstēšanas un epidemioloģiskās uzraudzības uzlabošanai nepieciešami papildus 72 032 368 eiro. Šis finansējums nepieciešams, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Vienlaikus ārstniecības personu profesionālās kvalifikācijas celšanai trīs gadu laikā nepieciešams papildu 39 000 eiro. Plāns ietver profesionālās asociācijas un ekspertu sagatavotu priekšlikumu izstrādi par iedzimtā sifilisa novēršanas pasākumiem, vadlīniju izstrādi par HIV testa veikšanu un pacientu konsultēšanu veselības aprūpes iestādēs pēc ārstniecības personas nozīmējuma, pēcdiploma izglītības programmas sagatavošanu par ar veselības aprūpi saistītu infekciju profilaksi ārstniecības iestādēs, tostarp asins transmisīvo infekciju profilaksi, rekomendāciju izstrādi laboratorijām par B un C hepatīta laboratorisko testēšanu, vadlīniju aktualizēšanu par labas sabiedrības veselības praksi ārstniecības iestādēs.

Vienlaikus darbā ar riska grupām iecerēts pilnveidot HIV profilakses punktu konsultatīvo darbu, izvērtējot iespējas paplašināt tīklu pašvaldībās un tajos sniegto profilakses pakalpojumu skaitu, kā arī iesaistot pasākumu veikšanā nevalstiskās organizācijas. Šiem pasākumiem trīs gadu laikā nepieciešams papildu finansējums 1 774 435 eiro apmērā.

Tāpat papildu finansējums 1 028 593 eiro apmērā nepieciešams HIV profilakses un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta institūcijās. No šī finansējuma 364 643 eiro paredzēti Tieslietu ministrijai, lai veiktu darbinieku apmācību par HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta profilakses un ārstēšanas jautājumiem, vakcināciju pret B hepatītu un darba aizsardzības pasākumu uzlabošanu, kā arī lai nodrošinātu ieslodzīto izglītošanu par infekciju slimību profilakses jautājumiem, par narkotisko un psihotropo vielu lietošanas sekām. Tāpat 663 950 eiro paredzēti VM budžetā, lai nodrošinātu plašāku ieslodzīto izmeklēšanu.

Kā norāda VM, vairums pasākumu tiks realizēti, iesaistītajām institūcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros savā kompetencē esošo pasākumu īstenošanai, kā arī piesaistot Eiropas Sociālā fonda projektu finansējumu.