NEPLP: Daļa TV pakalpojumu sniedzēji nav spējīgi izpildīt likuma grozījumu prasību palielināt obligāti pārraidāmo kanālu skaitu

morguefile.com

Daļa televīzijas (TV) programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzēji nav spējīgi izpildīt jauno Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) grozījumu prasību, kas tiem paredz palielināt pamatprogrammas blokā iekļauto, obligāti pārraidāmo TV kanālu skaitu, aģentūrai LETA pastāstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētāja Dace Ķezbere.

NEPLP ceturtdien sēdē ar Latvijas elektronisko komunikāciju asociācijas (LEKA) un Elektronisko sakaru komersantu asociācijas (ESKA) pārstāvjiem pārrunāja jautājumus par EPLL normu izpildi.

Sēdes laikā tika secināts, ka daļai kabeļoperatoru rodas grūtības izpildīt jauno likuma normu, jo Eiropas Savienībā nav pieejams pietiekams populārzinātnisko programmu skaits, kuras varētu iekļaut retranslējamo programmu sarakstā.

Tāpat viņa norādīja, ka TV pakalpojumu sniedzējiem, kuri strādā analogajā sistēmā, ir grūtāk ievērot piedāvāto pamatprogrammu secību kā to prasa likums. Pēc NEPLP priekšsēdētājas teiktā, to iespējams izdarīt tikai digitālā formāta jeb interaktīvās TV nodrošinātājiem, tādēļ rodas situācija, ka analogās apraides nodrošinātājiem nav iespējams pilnvērtīgi izpildīt likuma normu.

Vienlaikus Ķezbere sacīja, ka mazie kabeļoperatori savās piedāvātājās televīzijas programmu pamatpakās piedāvā desmit vai mazāk programmas, tādēļ likuma ietvaros obligāti iekļaujamo kanālu skaitu tiem ir sarežģīti ietvert to piedāvāto kanālu vidū.

NEPLP priekšsēdētāja skaidroja, ka jauno EPLL grozījumu īstenošana dzīvē nav tik vienkārša. Turklāt, ja, veicot pārbaudi tiek secināts, ka likuma netiek ievērota, atbilstoši procedūrai, būtu jāpiemēro soda sankcijas attiecīgajam TV pakalpojumu sniedzējam, kurš dažādu apstākļu dēļ, nevar pilnvērtīgi izpildīt jauno likuma normu. Līdz ar to NEPLP, pēc Ķezberes teiktā, plāno vērsties Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, lai pārrunātu jautājumu, vai likuma normā būtu nepieciešams veikt kādus grozījumus vai precizējumus, lai to varētu izpildīt visi TV pakalpojumu sniedzēji.

Kā ziņots, EPLL no šā gada 1.jūlija stājās spēkā grozījumi, kas paredz, ka visiem TV programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem ir jāpalielina pamatprogrammas blokā iekļauto, obligāti pārraidāmo, TV kanālu skaits.

Likuma grozījumi paredz, ka TV programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem pamatprogrammas blokā jāiekļauj vēl vismaz četras obligāti retranslējamas Latvijā vai ES veidotas televīzijas programmas, latviešu vai ES dalībvalsts valodā, un tām jābūt pieejamām visiem TV programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzēja abonentiem.

Līdz šim visiem TV programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem pamatprogrammas blokā obligāti bija jāiekļauj piecas televīzijas programmas - LTV1, LTV7, "Rīga TV24", "Re:TV" un "Sportacentrs.com TV".

TV programmu izplatītāji var izvēlēties, kādas programmas iekļaut papildu jau esošajām piecām obligāti pārraidāmajām programmām, taču tām jāatbilst EPLL noteiktajiem kritērijiem, turklāt svarīgi ir ievērot likumā noteikto secību, kādā televīzijas programmas jāizvieto programmu pamatpakā.

Atbilstoši likuma grozījumiem, TV pakalpojumu sniedzējiem programmu pamatpakā jāiekļauj vismaz viena TV programma, kurā galvenokārt tiek ietverti Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai dalībvalstīs veidoti ziņu, analītiskie un informatīvie raidījumi kādā no ES oficiālajām valodām.

Tāpat grozījumi paredz, ka programmu pamatpakā jāiekļauj vismaz viena TV programma, kurā galvenokārt tiek ietverti ES dalībvalstī vai dalībvalstīs veidoti populārzinātniskie raidījumi kādā no ES oficiālajām valodām, kā arī vismaz viena TV programma, kurā galvenokārt tiek ietverti ES dalībvalstī vai dalībvalstīs veidoti raidījumi bērnu un jauniešu auditorijai kādā no ES oficiālajām valodām.

Grozījumi arī paredz, ka programmu pamatpakā jāiekļauj vismaz viena TV programma, kuras raidījumu valoda vismaz 50% apmērā no kopējā raidlaika ir valsts valoda, ar nosacījumu, ka minētās programmas kopējais raidlaika apjoms ir vismaz 18 stundas katru diennakti, programmas īpašnieks jeb turētājs ir saņēmis apraides atļauju attiecīgās programmas veidošanai un izplatīšanai Latvijā un ievēro apraides atļaujas noteikumus, kā arī nodrošina kvalitatīva un nepārtraukta signāla piegādi attiecīgajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kas sniedz televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu.