Pērn 260 cilvēkiem palīdzēts integrēties darba tirgū, nosakot profesionālo piemērotību

Lasītākais
Autors: Kitija Seržāne
12.08.2017 08:59
Sociāli

Pērn profesionālās piemērotības noteikšanu integrēšanai darba tirgū saņēma 260 personas, tostarp 119 sievietes un 141 vīrieši, liecina Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) publiskais 2016.gada pārskats.

Lielākā daļa jeb 212 personas profesionālās piemērotības noteikšanu saņēma Jūrmalā, bet 48 - SIVA atbalsta punktos.

Pārskatā teikts, ka profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu izmantoja 24 personas ar 1.invaliditātes grupu, 129 personas ar 2.invaliditātes grupu, 102 personas ar 3.invaliditātes grupu, kā arī pieci bērni ar invaliditāti.

Pēc SIVA datiem, kopumā profesionālās piemērotības noteikšanas laikā 233 personām sniegts ieteikums saņemt profesionālo rehabilitāciju. Apgūt profesionālās kvalifikācijas programmu Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ieteikts 178 personām, bet studēt SIVA koledžā 55 personām.

Apgūt Jūrmalas profesionālās vidusskolas izglītības programmas ieteikts 13 personām ar 1.invaliditātes grupu, 93 personām ar 2.invaliditātes grupu, 67 personām ar 3.invaliditātes grupu un pieciem bērniem, savukārt studēt SIVA koledžas studiju programmās ieteikts septiņām personām ar 1.invaliditātes grupu, 25 personām ar 2.invaliditātes grupu, 23 personām ar 3.invaliditātes grupu.

Pērn par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iespējām tika apzinātas un informētas 1709 personas ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti darbspējas vecumā.

Ministru kabineta noteikumos teikts, ka profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumā personai atbilstoši tās izglītības līmenim, funkcionālajiem traucējumiem, sociālajām prasmēm, iemaņām un motivācijai nosaka piemērotu profesionālās rehabilitācijas programmu un nepieciešamos atbalsta pasākumus, lai personu integrētu darba tirgū.