Pētījums: Tiešsaistes video skatīšanai Latvijas iedzīvotāji vienlīdz bieži izmanto WiFi un fiksēto pieslēgumu

Lasītākais
pexels.com

Lielākā daļa jeb 46% Latvijas iedzīvotāju nesenākajai tiešsaistes video skatīšanai izmantoja fiksēto pieslēgumu, bet 45% šim nolūkam izmantoja bezvadu WiFi tīklu, liecina pētījumu kompānijas "Kantar TNS" globālā pētījuma "Connected Consumer" dati.

Taujāti, kādu interneta pieslēgumu viņi izmantojuši nesenākajā video skatīšanās laikā, 7% norādīja, ka lietojuši mobilo internetu.

Igaunijā WiFi tīklu pēdējā video skatīšanās laikā lietoja 49% respondentu, mobilo internetu - 19%, bet fiksēto pieslēgumu izmantoja 31% aptaujāto.

Lietuvā WiFi izmantoja 43%, mobilo internetu - 11%, bet fiksēto līniju - 43% respondentu.

"Connected Consumer" pētījuma vajadzībām aptaujāti respondenti vairāk nekā 63 valstīs visā pasaulē. Latvijā pētījums tika īstenots no 2017.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam, veicot personīgas intervijas un aptaujājot 1000 respondentu vecumā no 16 gadiem.