Pētījums: Vairums sociālā dienesta klientu apmierināti ar saņemtajiem pakalpojumiem

Lasītākais
Ieva Čīka/Leta

Vairums sociālā dienesta klientu ir apmierināti ar saņemtajiem pakalpojumiem, secināts pētījumā "Ex-ante izvērtējums pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanai"

Pētījumā noskaidrots, ka ar sadarbību ar sociālo dienestu kopumā apmierināti 78% sociālā dienesta klientu - 50% ir drīzāk apmierināti, bet vēl 28% - pilnīgi apmierināti.

Pārējie sociālā dienesta klienti nav apmierināti ar sadarbību ar dienestu - 12% ir drīzāk neapmierināti, bet vēl septiņi procenti - pilnīgi neapmierināti. Savukārt trīs procenti aptaujāto nespēja sniegt konkrētu vērtējumu šajā jautājumā.

Kopumā augstāks un pozitīvāks vērtējums sociālā dienesta klientu vidū ir par viņiem veltīto laiku, izpratni par radušos situāciju, palīdzības saņemšanas nosacījumu izskaidrošanu un laipnību, kā arī cieņpilnu izturēšanos.

Savukārt kopumā zemāks un kritiskāks vērtējums ir par paļāvību, ka sociālais darbinieks var atrisināt arī sarežģītas situācijas. Tāpat zemāks vērtējums saistīts ar nedrošību, ka darbinieks nestāstīt tālāk viņam uzticēto personīgo informāciju.

Pētnieki secinājuši, ka, noturot līdzšinējo sociālo dienestu klientu apmierinātības līmeni, jāpievērš vērība, lai pilnīgi apmierināto klientu īpatsvars pārsniegtu drīzāk apmierināto klientu īpatsvaru.

Pētījuma veicēji iesaka paaugstināt sociālā darba speciālistu apzināšanos, ka tam, lai notiktu izmaiņas klientu situācijā, ir jāveicina klientu resursu apzināšanās un to izmantošana.