Rāviņš: Vadīšanās pēc zemākās cenas principa publiskajos iepirkumos degradē visu būvniecības procesu

morguefile.com

Vadīšanās pēc zemākās cenas principa publiskajos iepirkumos degradē būvniecības procesu, atklājot konferenci "Saimnieciski iepirkumi un godīga konkurence būvniecībā", pauda Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš (ZZS).

"Pasūtītājs nevar realizēt savas idejas, savukārt būvnieks - kvalitatīvi izpildīt uzdevumu. Priekšnoteikumi kvalitātei būvniecībā ir rūpīgs darbs pie projekta un arī pašā objektā, un, lai to nodrošinātu, iepirkumu vērtēšanas procedūrā būtiska ir tieši saimnieciskā izdevīguma kritēriju izmantošana. Tas ir pamats būvniecības risinājumiem, lai mēs nodrošinātu mūsu iedzīvotājam un uzņēmējam kvalitatīvu vidi dzīvošanai un strādāšanai," uzsvēra Rāviņš.

To, ka saimnieciskā izdevīguma kritēriju izmantošana iepirkumu vērtēšanā veicinās kvalitāti būvniecībā un ilgtspējīgus būvniecības uzņēmumus, šodien konferencē Jelgavā uzsvēra arī Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

"Organizējot konferences Latvijas reģionos, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības mērķis ir panākt plašāku saimnieciskā izdevīguma kritēriju iedzīvināšanu publisko iepirkumu vērtēšanas procedūrā. Tādējādi vēlamies mazināt nepamatoti lētu piedāvājumu dominanci iepirkumos un veicināt pasūtītāju izvēli par labu kvalitatīviem risinājumiem. Profesionalitāte publiskajos iepirkumos tiešā veidā ietekmē arī godīgas konkurences veidošanos būvniecības nozarē, atvieglojot godprātīgu un ilgtspējīgi domājošu būvniecības uzņēmumu darbību," norādīja Fromane.

Konferencē tika prezentēts rokasgrāmatas projekts apvienotajiem projektēšanas un būvniecības iepirkumiem, kurā ietverti ieteikumi šī iepirkuma veida efektīvākai izmantošanai. Latvijas Būvuzņēmēju partnerības ieskatā, apvienotie iepirkumi ļauj ievērojami saīsināt būvniecības laiku, turklāt tie mazina riskus, kas ir saistīti ar projektētāja, būvuzņēmēja un pasūtītāja strīdiem.

Konferencē Zemgales reģiona iepirkumu speciālisti, būvniecības uzņēmēju vadītāji un citi interesenti šodien tika iepazīstināti ar saimnieciskā izdevīguma vērtēšanas metodoloģiju būvdarbu, kā arī apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkumu priekšrocībām.

Konferencē prezentēja arī iniciatīvu par ģenerālvienošanās noslēgšanu par minimālās algas līmeņiem būvniecības nozarē, kas ievērojami ļautu samazināt aplokšņu algu īpatsvaru būvniecībā. Savukārt Ekonomikas ministrija informēja par aktualitātēm būvniecības nozares politikā, tostarp nozarei būtisku likumdošanas iniciatīvu virzību.