Šogad VID no iedzīvotājiem 1125 reizes saņēmis informāciju par dažādiem pārkāpumiem uzņēmumu darbībā

Lasītākais
F64 / BNS

Šogad Valsts ieņēmumu dienests (VID) no iedzīvotājiem 1125 reizes saņēmis informāciju par dažādiem pārkāpumiem uzņēmumu saimnieciskajā darbībā, aģentūru LETA informēja VID.

Sabiedrības iesaiste uzņēmējdarbības vides sakārtošanā ir ļoti būtiska, tā veicina pārkāpumu atklāšanu un novēršanu, uzsvēra VID.

Viens no VID informācijas avotiem, kurš regulāri tiek izmantots veicot nodokļu nomaksas risku analīzi, ir iedzīvotāju sūtītas sūdzības. Tikai 20% no visām šī gada laikā saņemtajām sūdzībām ir saistītas ar aplokšņu algām. 80% sūdzību ir par dažādiem citiem pārkāpumiem, to skaitā, nodarbinātību bez darba līgumiem, algu neizmaksu, darba drošības noteikumu neievērošanu, preču aprites kārtības pārkāpumiem, vienkārši rupju izturēšanos pret darba ņēmējiem utml.

"Iespējams, šie dati norāda uz to, ka aizvien vairāk cilvēku ir informēti par savām tiesībām. Tajā pat laikā, informējot VID par dažādām nebūšanām uzņēmumos, cilvēki izvēlas palikt anonīmi," norādīja VID.

Arī raugoties nozaru griezumā vērojams plašs spektrs, līdz ar to izdalīt kādu noteiktu nozari, par kuru sūdzas visvairāk, nav iespējams, norādīja VID. Sūdzības tiek saņemtas no cilvēkiem, kuri strādā mazumtirdzniecībā, būvniecībā, apsardzes jomā, sabiedriskajā ēdināšanā, ražošanā, datorprogramēšanā, vai viņu darbs saistīts ar dažādu sadzīves pakalpojumu sniegšanu, piemēram, izmitināšanu, šūšanu, ēku tīrīšanu, dažādiem remontiem, sporta nodarbībām.

Visa VID rīcībā nonākusī informācija, tajā skaitā anonīmās sūdzības, tiek vērtēta kopsakarā ar citiem datiem, kas dienestam jau ir pieejami. Balstoties uz riska informācijas izvērtējumu, nekavējoties tiek uzsākts preventīvais darbs, kā arī tiek izlemts, kurus uzņēmumus primāri virzīt kontroles pasākumiem. Gadījumos, kad sūdzībā norādītā informācija neatbilst VID kompetencei, tā tiek nodota pēc piederības - attiecīgajai valsts iestādei, piemēram, Valsts darba inspekcijai.

Daudzos gadījumos uzņēmumi, kuri nonākuši VID redzeslokā, reaģējuši uz VID preventīvajiem pasākumiem un novērsuši vai pamatoti izskaidrojuši identificētos riskus. Šogad nodokļu administrācijas preventīvo pasākumu rezultātā, pēc kuriem darba devēji paši novērsuši pārkāpumus, kopumā par 3626 palielinājies darba ņēmēju skaits un iemaksai valsts budžetā papildus aprēķināti 1,547 miljoni eiro, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - 1,06 miljonu eiro apmērā un iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 487 130 eiro apmērā.

Savukārt par darba samaksas noteikumu pārkāpšanu jeb "aplokšņu" algu izmaksu VID lietvedībā patlaban atrodas astoņi kriminālprocesi.

VID norādīja, ka nodokļu jomas normatīvie akti un uzraudzība nav vienīgie faktori, kas ietekmē ēnu ekonomikas īpatsvaru valstī. Tikpat nozīmīgi ir valsts institūciju radītie stimulējošie mehānismi un sabiedrības noskaņojums, turklāt sabiedrības attieksme un iesaiste uzņēmējdarbības vides sakārtošanā ir ļoti būtiska.

VID atgādināja, ka, sākot ar 2015.gada 1.jūliju, tie nodokļu maksātāji, kuriem VID veiktās datorizētās riska analīzes rezultātā tiek identificēts "aplokšņu" algu risks, par to saņem brīdinājuma paziņojumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

VID aicina piedalīties pārkāpumu atklāšanā ikvienu personu, ja viņas rīcībā ir informācija par iespējamiem nodokļu nemaksāšanas gadījumiem. Ziņot var, zvanot uz VID diennakts bezmaksas uzticības tālruni 80009070, izvēloties tēmu "Nodokļu nemaksāšana, "aplokšņu" algas", vai arī rakstot uz e-pasta adresi "parkapumi@vid.gov.lv".

VID lūdz iedzīvotājus sniegt iespējami precīzu informāciju, piemēram, norādot uzņēmuma nosaukumu, "aplokšņu" algu izmaksas vietas adresi, datumu, laiku, uzņēmuma amatpersonu vārdus, uzvārdus un citu konkrētu informāciju, lai VID inspektori maksimāli precīzi varētu plānot kontroles pasākumus. Informāciju iespējams sniegt latviešu, krievu un angļu valodā.