Tiesībsargs mudina palielināt sociālās aizsardzības līmeni personām ar invaliditāti

Evija Trifanova/LETA

Tiesībsargs Juris Jansons aicina Latvijā palielināt sociālās aizsardzības līmeni personām ar invaliditāti, bet bērniem ar invaliditāti viņš mudina nodrošināt pieejamus rehabilitācijas speciālistus viņu dzīvesvietās.

Kā aģentūru LETA informēja Tiesībsarga birojā, tiesībsargs ANO iesniedzis alternatīvo ziņojumu par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu Latvijā, papildinot Latvijas sniegto ziņojumu ar "reālistiskāku skatījumu".

Šajā ziņojumā tiesībsargs norāda, ka attiecībā uz bērniem ar invaliditāti ir jānodrošina, ka viņiem dzīvesvietā ir pieejams rehabilitācijas speciālists, kurš plāno, pārrauga un koordinē visu rehabilitācijas procesu, kā arī ir nepieciešams nodrošināt, lai bērni ar invaliditāti savlaicīgi saņem viņu vajadzībām atbilstošus un kvalitatīvus tehniskos palīglīdzekļus.

Jansons rosina veicināt aizbildņu un audžuģimeņu kustību, lai samazinātu bērnu ar invaliditāti nonākšanu iestādēs, izveidot specializētās audžuģimenes bērnu ar invaliditāti aprūpei, nepieļaut no ģimenes nošķirtu bērnu ievietošanu institūcijās viņu veselības stāvokļa dēļ, kā arī nodrošināt, ka praksē tiek īstenoti likumi, kas pieļauj bērnu ar invaliditāti ievietošanu institūcijā vienīgi tad, ja ģimenes tipa aprūpe tiek uzskatīta par nepiemērotu konkrētam bērnam.

Tiesībsargs uzskata, ka kopumā ir vajadzīgs palielināt šo personu sociālās aizsardzības līmeni.

Tiesībsargs, realizējot ANO Konvencijā noteikto pienākumu, ir izskatījis gan individuālus strīdus, kas skar personas ar invaliditāti - diskriminācijas aizlieguma pārkāpums -, gan rosinājis normatīvo aktu grozījumus, gan arī veicis vairākus izvērtējumus/monitoringus par dažādiem personu ar invaliditāti tiesību aspektiem ANO Konvencijas tvērumā.

Tiesībsargs uzsver, ka invaliditāte nedrīkst būt par iemeslu cilvēka neatkarības ierobežošanai, tāpēc vitāli svarīga ir sabiedrības un valsts izpratne, lai personas ar invaliditāti var piedalīties sociālajā dzīvē, baudot tādas pašas tiesības kā pārējie, kā arī varētu iekļauties atpakaļ sabiedrībā.

Tāpat Jansons mudina ieklausīties personu ar invaliditāti biedrībās, gan izstrādājot likumus, gan gādājot, piemēram, par palīglīdzekļu nodrošināšanu. Vispusīga viedokļu apmaiņa un savstarpēja sadarbība veicina labvēlīgu ideju īstenošanos, norāda Tiesībsarg birojā.

"Tiesībsargs iestājas par bērnu tiesībām augt ģimeniskā vidē, nepieļaujot bērnu nošķiršanu no ģimenes viņa veselības stāvokļa dēļ, mudina attīstīt audžuģimeņu kustību, kā arī aicina pievērst pastiprinātu uzmanību dzīves kvalitātes uzlabošanai pieaugušajiem, kuri dzīvo institūcijās," norāda Tiesībsarga birojā.

"Palielinoties personiskās saskarsmes pieredzei ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, barjeru un aizspriedumu loks kļūst mazāks. Birokrātiskais slogs, informācijas trūkums un sadrumstalotība nereti dzen sabiedrību strupceļā, taču atbildīgo institūciju entuziasms un vienotu mērķu izvirzīšana, kas balstīta kā Satversmē, tā starptautiskos dokumentos, ļaus personām ar invaliditāti būt pilnvērtīgai mūsu sabiedrības daļai," uzskata Jansons.