Uzņēmumu reģistra klienti sāk atklāt patiesā labuma guvējus

Lasītākais
Ieva Čīka / LETA

Patlaban Uzņēmumu reģistra (UR) klienti ievēro normatīvo aktu prasības un sāk atklāt patiesā labuma guvējus, bet to saraksts ikvienam par maksu būs pieejams no šā gada 1.aprīļa, aģentūru LETA informēja UR pārstāve Evija Ivdra.

Saeimā pieņemtie grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā paredz, ka UR no 2017.gada 1.decembra sāk reģistrēt patiesā labuma guvējus.

Komersantiem UR jāiesniedz pieteikums jaunas juridiskās personas reģistrācijai, kā arī jāiesaka izmaiņas kapitālsabiedrības dalībnieku vai valdes sastāvā, pieteikumā norādot informāciju par patieso labuma guvēju vai guvējiem. Tas nozīmē, ka ir jāatklāj faktiskie juridiskās personas īpašnieki vai kontrolētāji. Ja šī informācija netiks norādīta pieteikuma dokumentos, tad tiks atteikta reģistrācija.

Ivdra stāstīja, ka UR klienti pamazām pierod pie jaunās prasības un nepieciešamo informāciju par patiesā labuma guvējiem atklāj, jo personas, kuras nebūs iesniegušas prasīto informāciju vai iesniegs nepatiesu informāciju varēs saskarties ar problēmām veikt darījumus un saņemt pakalpojumus, piemēram, kredītiestādēs vai pie zvērinātiem notāriem vai revidentiem.

"Tā kā līdz 2018.gada 1.martam ir pārejas posms patiesā labuma guvēju reģistrācijai, UR klienti aktīvi komunicē ar iestādes pārstāvjiem, lai, iesniedzot reģistrācijas dokumentus, būtu korekti sagatavojuši informāciju par patiesā labuma guvēju un mazinātu iespēju saņemt reģistrācijas pieteikuma atteikumu," teica Ivdra.

Informācija par patiesā labuma guvējiem par Ministru kabineta noteiktu samaksu no šā gada 1.aprīļa būs pieejama ikvienai personai tiešsaistes formā.

Saskaņā ar grozījumiem likumā juridiskās personas patiesā labuma guvējs ir fiziska persona, kurai juridiskajā personā tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% no juridiskās personas kapitāldaļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.

Par patiesā labuma guvējiem jāiesniedz informācija pilnsabiedrībām, komandītsabiedrībām, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrībām, Eiropas komercsabiedrībām, biedrībām un to apvienībām, kā arī nodibinājumiem, arodbiedrībām un to apvienībām, arodbiedrību patstāvīgajām vienībām, individuālajiem (ģimenes) uzņēmumiem zemnieku saimniecībām, zvejnieku saimniecībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām politiskajām partijām, kā arī politisko partiju apvienībām, reliģiskajām organizācijām un to iestādēm un Eiropas ekonomisko interešu grupām.

Juridiskajai personai UR ir jāiesniedz patiesā labuma guvēja vārds, uzvārds, personas kods, valsts piederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts un veids, kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, tai skaitā norādot akcionāra, biedra vai īpašnieka, ar kura starpniecību kontrole tiek īstenota, vārdu, uzvārdu, personas kodu vai, ja tāda nav, dzimšanas datumu, mēnesi un gadu, bet juridiskajai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Likumā arī noteikti gadījumi, kad juridiskai personai nav jāinformē par patiesā labuma guvējiem. Juridiskā persona var nesniegt UR informāciju par patieso labuma guvēju, ja nepieciešamā informācija par patieso labuma guvēju jau ir iesniegta UR.

Juridiskā persona var nesniegt UR ziņas par patiesā labuma guvēja valstspiederību un pastāvīgās dzīvesvietas valsti, ja UR ir iesniegta informācija par patiesajam labuma guvējam piešķirtu Latvijas personas kodu un viņa valstspiederība un pastāvīgās dzīvesvietas valsts ir Latvija. Tāpat UR nav jāinformē, ja UR ir iesniegta informācija par patiesā labuma guvēja personu apliecinoša dokumenta izdošanas valsti un viņa valstspiederība un pastāvīgās dzīvesvietas valsts sakrīt ar to valsti, kas izdevusi personu apliecinošu dokumentu.

Juridiskā persona var nesniegt UR informāciju par patieso labuma guvēju arī gadījumos, ja patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa.