Zinātniskajām institūcijām pieejams 6,27 miljonu eiro atbalsts starptautiskajai sadarbībai

pexels.com

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 18 zinātniskajām institūcijām ir nosūtījusi uzaicinājumu pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējuma saņemšanai, kopējais pieejamais ES fondu un valsts budžeta finansējums ir 6,27 miljoni eiro, aģentūru LETA informēja CFLA.

Otrajā atlases kārtā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanai pieejami vairāk nekā 5,3 miljoni eiro. Līdz 2018.gada nogalei vienošanās slēgšanai par otrās kārtas projektu īstenošanu pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 272 384 eiro, tai skaitā ERAF finansējums - 5 331 526 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 940 858 eiro.

Finansējums paredzēts, lai sekmētu Eiropas Pētniecības telpas sadarbības projektu izstrādi un veicinātu Latvijas zinātnieku dalību starptautiskos pētniecības un tīklošanās pasākumos.

Zinātniskās institūcijas projektu ietvaros varēs veikt institucionāla līmeņa pasākumus programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9.ietvara programmas starptautiskās sadarbības projektu pētniecības un attīstības jomā, kas ietver tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumus, lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un programmās, kā arī projektu iesniegumu sagatavošanu. Projektu finansējumu varēs izmantot arī starptautisku zinātnisko konferenču organizēšanai Latvijā, dalības nodrošināšanai Eiropas Pētniecības infrastruktūras konsorcijā (ERIC), Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) Nacionālā kontaktpunkta rīcības plāna īstenošanai un sadarbības pasākumu īstenošanai kvantu skaitļošanas jomā.

Projektu iesniegumus zinātniskās institūcijas var iesniegt CFLA no šodienas līdz 2018.gada 18.janvārim. Otrās kārtas projektus plānots īstenot ne ilgāk kā līdz 2022.gada beigām.

Pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" otrā kārta notiek ierobežotas atlases veidā, finansējuma saņēmēji un tiem pieejamais finansējuma apmērs noteikts Ministru kabineta noteikumos par projektu īstenošanu.

CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu.